HARD ANODIZING

Hard Anodizing là thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự tinh chế chức năng của các thành phần nhôm làm cực dương trong...