ELECTROLESS NICKEL (trên vật liệu sắt Fe)

ELECTROLESS NICKEL (trên vật liệu sắt Fe)

Liên hệ

VẬT LIỆU ÁP DỤNG
SS400
S45C
Các loại sắt thép thông thường/ Trừ SUS và các vật liệu nhiệt (báo riêng)

Mô tả

Nội dung Áp dụng
Phủ đồng nhất toàn bộ bề mặt trong lỗ kín. Có.
Kiểm soát độ dày & dung sai lỗ GO/NOGO: Có. [< 5µ]
Độ dày tiêu chuẩn thông thường  3 – 5µ / 10-12µ
Hàm lượng Photphorus 6-8%wtP và 10-13%wtP
Tiêu chuẩn áp dụng: :Mil-C-26074 (AMS 26074), AMS 2404 và  ROHS.
Kích thước tối đa có thể nhận anod trắng : 2000x1000x20 mm
: Kích thước lớn hơn, liên hệ cụ thể.
Thời gian hoàn thiện/ báo giá : Thoả thuận.