Dịch vụ

Dịch vụ

NHUỘM ĐEN (STEEL OXIDENT BLACKEN)

Oxit đen, hóa đen, oxy hóa, oxit hóa, thụ động hóa màu đen, . . . những thuật ngữ này đều đề cập đến quá trình hình thành...

HARD ANODIZING

Hard Anodizing là thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự tinh chế chức năng của các thành phần nhôm làm cực dương trong...

ELECTROLESS NICKEL

Quá trình thêm một lớp mạ niken không điện lên bề mặt kim loại là một quá trình khử hóa học tự xúc tác. Điều...

ZINC PLATING

Phân loại Zinc plating process: Mạ kẽm là phương pháp tạo ra lớp kẽm phủ lên bề mặt các sản phẩm kim loại sắt, thép, gang,.. để bảo...

ANODIZING

Anodizing là một quá trình phức tạp chuyển đổi bề mặt nhôm nguyên bản thành cấu trúc dạng lỗ xốp của oxit nhôm. Cấu trúc...